Start

Välkommen till föreningen Gracious N.G. School!

_DSC8825Tanzania har en ung befolkning och utbildning är mycket viktig för landets utveckling.

G.N.G School är en skola för alla barn men får inget statligt stöd utan lever på de avgifter som föräldrarna betalar. Vart fjärde barn i skolan har inte föräldrar som kan betala.

Vi vill hjälpa Tanzanias barn genom att stödja denna skola. Vi har för detta ändamål bildat föreningen Gracious N.G. school.

Vill du vara med?

_DSC8799

Om skolan

Skolan startades 2005 med enbart två elever och har nu (2017) vuxit till 240 elever (168 elever 2014). Skolan har inget statligt stöd utan lever på de avgifter som föräldrarna betalar.

I statliga skolor i Tanzania är det inte ovanligt med klasser med 100 elever och en lärare. Gracious N.G. School har en pedagogisk idé att ingen klass ska vara större än 30 elever. Detta för att möjliggöra en mera individanpassad undervisning.

_DSC0892

Om grundaren

Skolan startades 2005 av Tumaini Nanyaro. Tumaini Nanyaro har en fyrårig lärarutbildning. Hon är nu ägare och rektor för skolan.

Vi har stor respekt för det uppoffrande och oegennyttiga arbete som Tumaini lägger ner för att sköta sin skola. Vi har löpande kontakt med henne och personlig uppföljning av utvecklingen på skolan.

_DSC8802

Om föreningen

Under 2012 besökte vi skolan och fick en bra kontakt med Tumaini. Detta resulterade i att hon bjöds till Sverige och att vi bildade en förening för att stödja Gracious N.G. School.

Skolan har nu (2014) blivit registrerad för att få bedriva skolverksamhet för de kommande fyra åren. För att sedan få behålla denna måste de kunna visa upp att de jobbar vidare med skolans utveckling. Registreringen är viktig för att få utfärda nationella prov och examen för vidare studier. De första och grundläggande kraven på lokaler har förverkligats med medel som samlats in.

Driftsponsorer

driftsponsor_alizonwebdriftsponsor_sparbankenSkaraborgdriftsponsor_PhoPhotodriftsponsor_MEGAdriftsponsor_SÄKRA

driftsponsor_Uganik design