Gåvogivare 2018

Vi har varit med och gett en gåva till föreningen/skolan under 2018:

Birgitta Gustavsson

Ingvor Ljung mfl (Nyårsinsamling)