Årsmötesinformation 2017

Kategorier: Nyheter.

Den 9:e april hölls föreningens årsmöte.

Maud Gawelin (styrelsen), Örjan Brandt och Annika Winberg (revisorer) avtackades med blommor för gott arbete under året.

Ingrid Ullberg och Peter Olofsson omvaldes på 2 år, medan Ingvor Ljung och Magnus Bexell sitter kvar 1 år. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen på vardera 2 år, Eva-Marie Friberg och Anders Grahn. På ett år valdes Marie-Louise Ovemyr. Till nya revisorer valdes Yvonne Sannö och Bengt Vilson.

Efter årsmötet som Ingrid Ullberg höll i fick avgående personer var sin blomma.  Därefter var det dags för kaffe med ett välfyllt fikabord, som Magnus Bexell ordnat med. Innan församlingen skingrades visade Peter Olofsson en film som han gjort om skolan och svarade på frågor…

Vi ser framemot 2017 och har vårt första styrelsemöte med ny styrelse den 29:e maj.

Till sist några bilder från årsmötet.

Ordförande Ingrid Ullberg talar inför årsmötesdeltagarna. Foto Peter Olofsson.

Fikastund. Foto Ingrid Ullberg.

Filmvisning om Gracious School. Foto Ingrid Ullberg.