Föreläsningar om Gracious School…

Kategorier: Nyheter.

Föredrag om Gracious School

20 mars 2017

Måndagen den 20 mars 2017 samlades LION:s Lisor, Skara och Falköpingsavdelningarna för månadsmöte i Skara.

Ingvor Ljung var inbjuden att hålla ett föredrag om Gracious School, lite allmänt runt Tanzania och resan dit 2012.

Det blev mycket uppskattat och 3000 kronor sponsrar Skaraavdelningen med.

Dessutom försåldes en hel del ur ”lådan” med Magnus Bexell som försäljare.

 

27 mars 2017

Måndagen den 27 mars 2017 föreläste Ingvor Ljung om Gracious School för en mycket intresserad och engagerad Rotaryklubb i Kungälv.

 

Ingvor Ljung föreläser om Gracious School i Tanzania.