Om Föreningen

Under 2012 besökte vi skolan och fick en bra kontakt med Tumaini. Detta resulterade i att hon bjöds till Sverige och att vi bildade en förening för att stödja Gracious N.G. school.

Skolan har nu (2014) blivit registrerad för att få bedriva skolverksamhet för de kommande fyra åren. För att sedan få behålla denna måste de kunna visa upp att de jobbar vidare med skolans utveckling. Registreringen är viktig för att få utfärda nationella prov och examen för vidare studier. Man får också möjlighet att öppna bankkonto och ta lån. Lokaler byggs efterhand som ekonomiska medel kommer in. På sikt är det värdefullt att få fram både el och vatten.

De första och grundläggande kraven på lokaler har förverkligats med medel som samlats in. Mera krävs!

Du har möjlighet att vara med och stödja denna skola. De medel som samlas in går direkt till skolans verksamhet. Medlemsavgiften är 250:-/person och år.

Vi har stor respekt för det uppoffrande och oegennyttiga arbete som Tumaini lägger ner för att sköta sin skola. Vi har löpande kontakt med henne och personlig uppföljning av utvecklingen på skolan.

Styrelsen består av

Ordförandeordforande@gracious.se
Eva Maria FribergKassörtel. 0511-50246
Ingvor LjungSekreteraretel. 0705-374074
Magnus BexellLedamottel. 0708-302075
Marie-Louise OvemyrLedamottel. 073-5593410
Anders GrahnLedamot

Kontaktuppgifter för föreningen

Epost: info@gracious.se
Facebook: @GraciousN.G.School
Telefon: 

Post:
Gracious N.G. School
c/o

Föreningens bankgiro: 552-4046
Föreningens swishkonto: 123 213 80 48
Organisationsnummer: 802489-0439