Start

Välkommen till föreningen Gracious N.G. School

_DSC8825Tanzania har en ung befolkning och utbildning är en grundläggande förutsättning för landets utveckling.

Gracious New Generation School är en skola för alla barn. Något statligt stöd finns inte, utan verksamheten finansieras med de avgifter som föräldrar betalar. Vart fjärde barn i skolan har dock inte föräldrar som kan betala.

Vi vill hjälpa Tanzanias barn genom att stödja denna skola. För detta ändamål finns föreningen Gracious N.G. School.

Vill du vara med?

_DSC8799

Om skolan

Skolan startades 2005 med enbart två elever och har nu (2021) vuxit till 306 elever i ålder mellan 6 och 14 år. Skolan har inget statligt stöd utan lever på de avgifter som föräldrar betalar.

I statliga skolor i Tanzania är det inte ovanligt med klasser med 100 elever och en lärare. Gracious N.G. School har en pedagogisk idé att ingen klass ska vara större än 30 elever. Detta för att möjliggöra en mera individanpassad undervisning.

_DSC0892

Om grundaren

Skolans ägare och rektor Tumaini Nanyaro har en fyrårig lärarutbildning. Vi hyser beundran och respekt för det uppoffrande och oegennyttiga arbete som Tumaini lägger ner för att sköta sin skola. Vi har löpande kontakt med henne och genomför kontinuerlig uppföljning av verksamhetens utveckling.

_DSC8802

Om föreningen

Under 2012 besökte vi skolan och fick en bra kontakt med Tumaini. Detta resulterade i att hon bjöds till Sverige och att vi bildade en förening för att stödja Gracious N.G. School.

Skolan registrerades 2014 för att få bedriva skolverksamhet. För att få behålla detta måste de kunna visa upp att de jobbar vidare med skolans utveckling. Registreringen är nödvändig för att få genomföra nationella prov och utfärda examen för vidare studier. De första och grundläggande kraven på lokaler har förverkligats med medel som samlats in.

Driftsponsorer

driftsponsor_alizonwebdriftsponsor_sparbankenSkaraborgdriftsponsor_PhoPhotodriftsponsor_MEGAdriftsponsor_SÄKRA

driftsponsor_Uganik design