Välkommen till föreningen Gracious N.G. School

Tanzania har en ung befolkning och utbildning är en grundläggande förutsättning för landets utveckling.
En skola för alla
Gracious New Generation School är en skola för alla barn. Något statligt stöd finns inte, utan verksamheten finansieras med de avgifter som föräldrar betalar. Vart fjärde barn i skolan har dock inte föräldrar som kan betala.

Vi vill hjälpa Tanzanias barn genom att stödja denna skola. För detta ändamål finns föreningen Gracious N.G. School.
Vill du vara med?
Om föreningen
Under 2012 besökte vi skolan och fick en bra kontakt med Tumaini. Detta resulterade i att hon bjöds till Sverige och att vi bildade en förening för att stödja Gracious N.G. School.
Mer om föreningen
Om grundaren
Skolans ägare och rektor Tumaini Nanyaro har en fyrårig lärarutbildning. Vi hyser beundran och respekt för det uppoffrande och oegennyttiga arbete som Tumaini lägger ner för att sköta sin skola. Vi har löpande kontakt med henne och genomför kontinuerlig uppföljning av verksamhetens utveckling.
Om skolan
I statliga skolor i Tanzania är det inte ovanligt med klasser med 100 elever och en lärare. Gracious N.G. School har en pedagogisk idé att ingen klass ska vara större än 30 elever. Detta för att möjliggöra en mera individanpassad undervisning.

I de nationella proven 2020 blev Gracious School den femte bästa av samtliga 6 641 deltagande skolor över hela Tanzania!
Mer om skolan

Nyheter

Följ vad som händer i vår förening.

Driftsponsorer

Följande företag och verksamheter sponnsrar vår förening.
crossmenu