Ge gåva

Du kan bidra till Gracious N.G.School på flera olika vis.

Medlem och gåvogivare

Du betalar in medlemsavgift och andra penninggåvor till föreningens bankgironummer . Pengarna förmedlas sedan till Tumaini Nanyaro och skolan fördelat över året. Tumaini är skolans ägare och rektor och har förtroendet att bedöma var de aktuella medlen gör bäst nytta.

Medlemskap
Medlemsavgiften på 250.- betalas varje år till bankgironummer enligt beslut på årsmötet. Registrera ditt medlemskap på sidan Bli Medlem.

Ge ett bidrag
Penninggåvor betalas in till bankgironummer när du själv önskar. Antingen ett engångsbelopp eller om du vill betala varje månad eller kvartal via automatisk utbetalning från ditt konto. Registrera även din penninggåva på sidan Registrera din gåva så att vi enklare kan se vem som givit vad.

Driftssponsor

Du kan vara sponsor till föreningen genom att betala olika driftskostnader som löpande uppkommer. På det viset kan vi förmedla alla gåvor och medlemsavgifter till verksamheten och utvecklingen på skolan.

crossmenu