Årsmötet 2022

1 april, 2022

Den 30 mars höll Föreningen Gracious School årsmöte i Skara. Ordföranden Ingvor Ljung kunde hälsa 16 personer välkomna, och valdes också att leda årsmötet.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar visades nytagna bilder och en film från skolan, och Ingvor Ljung berättade om sina täta kontakter med skolans ägare tillika rektor Tumaini Nanyaro och hennes planer för skolans framtid.

Av verksamhetsberättelsen framgick att 2021 var ett mycket lyckat år för föreningen som genom sponsring och gåvor kunnat finansiera färdigställandet av en matsal samt bygge av efterlängtade vattentoaletter. Ett stora lyft för skolan, dess elever och personal.

Av den ekonomiska redovisningen framgick att föreningens ekonomi är tillfredställande, men att aktiviteter för att samla in pengar måste pågå oförtrutet.

Styrelseledamoten Bengt Vilson hade avböjt omval, och på valberedningens förslag utökades styrelsen från fem till sex ledamöter. Styrelsen ser därefter ut så här:
Ordförande Ingvor Ljung (omval)
Kassör Eva Maria Friberg (omval)
Sekreterare Stefan Ericson (omval)
Ledamöter Sandra Olsson (omval), Anita Lööf (nyval) och Åsa Mwansa (nyval)

Efter årsmötesförhandlingarna ordnades lotteri med skänkta priser samt auktion och försäljning av diverse föremål, bl a från Tanzania. Fantastiska bilder och en film av Peter Olofsson visades.

Morgonsamling på skolgården. Foto: Peter Olofsson
crossmenu