Besök på skolan i oktober & november

8 november, 2023

Under oktober - november var jag, Ingvor Ljung med sällskap på resa i Tanzania och besökte då Gracious N.G School i Arusha. Utvecklingen på skolan är enorm och skillnaden från första besöket 2012 går inte att beskriva på ett bättre sätt än genom bilder.
Föreningen med samma namn som skolan startade 2014 och vi har bidragit med medel till skolbyggnader, klassrum, matsal, kök, toaletter, indragning av vatten och el, ny skolgård mm.
Skolan hade omkring 90 elever i 3 små klassrum 2012 och idag går där 350 elever från baby class t o m Primary school.

Söndagen den 29:e oktober välkomnades vi på skolan av barn, föräldrar, personal och en grupp massajer som underhöll. Underhöll gjorde också eleverna. Det var ju söndag men det var feststämning från första början och vi gäster kläddes i fina massajkläder. Omkring 80 procent av eleverna är massajer, vi är alltså i massajland.

Jag förärades med en kaka till Mama Ingvor och ett Certifikat till Ingvor men dessa gåvor gäller hela styrelsens och föreningens arbete!

Administrationsbyggnaden som uppförts under året var klart för invigning och jag fick klippa band och låsa upp dörren, ett mycket stort ögonblick.

Min ödmjukhet och tacksamhet över det vi bidragit till genom åren går inte att beskriva. Det blev ett känslosamt och fint möte både denna söndag och på måndagen den 30:e med alla elever.

Ingvor Ljung
Ordförande

crossmenu