Skolan är öppen igen

Kategorier: Nyheter.

I månadsskiftet juni-juli fick skolorna i Tanzania öppna igen efter stängningen p g a Corona-pandemin. Undervisningen vid Gracious N.G. School är alltså återupptagen och rektor Tumaini Nanyaro är tillbaka i Tanzania efter en sommarvistelse i Sverige.