Skolbussen rullar

Kategorier: Nyheter.

En del av eleverna i Gracious School har lång väg till skolan. För en tid sedan lyckades Tumaini komma över en begagnad skolbuss som nu underlättar resorna. Även Tumaini själv och hennes dotter Zavannah använder sig av denna transport som körs av en inhyrd chaufför.

Den gula bussen underlättar att ta sig till och från skolan.