Om Föreningen

Under 2012 besökte vi skolan och fick en bra kontakt med Tumaini. Detta resulterade i att hon bjöds till Sverige och att vi bildade en förening för att stödja Gracious N.G. school.

Skolan registrerades 2014 för att få bedriva skolverksamhet. För att få behålla registreringen måste man kunna visa upp att man fortsätter arbetet med skolans utveckling. Registreringen är viktig för att få utfärda nationella prov och examen för vidare studier. Man får också möjlighet att öppna bankkonto och ta lån. Lokaler byggs efterhand som ekonomiska medel kommer in. På sikt är det värdefullt att få fram både el och vatten.

De första och grundläggande kraven på lokaler har förverkligats med medel som samlats in. Men behovet av ekonomisk hjälp är alltjämt stort!

Du har möjlighet att vara med och stödja denna skola. De medel som samlas in går direkt till skolans verksamhet. Medlemsavgiften är 250:-/person och år.

Vi har stor respekt för det uppoffrande och oegennyttiga arbete som Tumaini lägger ner för att sköta sin skola. Vi har löpande kontakt med henne och vi genomför löpande personlig uppföljning av utvecklingen på skolan.

Styrelsen består av

Ingvor LjungOrdförande0705-37 40 74ingvor@mlmedia.nu
Eva Maria FribergKassör0706-25 27 05evamaria@nnresor.se
Stefan EricsonSekreterare0706-41 46 00ericson.lidkoping.com
Bengt VilsonLedamot0768-07 14-69bengtvilson@gmail.com
Sandra OlssonLedamot0733-60 10 83sandrakolsson@hotmail.com

Kontaktuppgifter för föreningen

E-post: info@gracious.se
Facebook: @GraciousN.G.School
Telefon: 0705-37 40 74

Föreningens bankgiro: 552-4046
Föreningens swishkonto: 123 213 80 48
Organisationsnummer: 802489-0439