Om Föreningen

Bakgrund

Under 2012 reste några nyfikna personer från Skara till Arusha i Tanzania för att bland annat titta på Gracious New generation School som vi hade hört tals om. Vi fick direkt en bra kontakt med skolans grundare och rektor Tumaini Nanyaro. Vårt besök resulterade i att hon bjöds till Sverige och att vi bildade en förening för att stödja skolans utveckling.

Skolan registrerades 2014 för att få bedriva skolverksamhet. En registrering kräver att man kan visa upp att man har vilja och resurser att utveckla skolan och dess verksamhet.
Registreringen innebär bland annat att man kan öppna bankkonto och ta lån men framför allt att man får utfärda nationella prov och examen så att eleverna kan gå vidare till högre studier.

Läs mer om skolan

Vårt arbete

Vi som är engagerade i föreningen delar åsikten att utbildning är säkraste vägen att utveckla sig själv som person. Ju fler som har en god utbildning, desto större möjlighet att utveckla samhället, såväl ekonomiskt som socialt. Genom att samla in medel har vi allteftersom behov uppstått kunna bidra till de investeringar som skolan velat göra.
Vi arbetar lokalt och digitalt för att samla in pengar. Genom att informera om skolan och dess framsteg engagerar vi fler som ger gåvor, köper gåvokort, gör en insamling till en högtidsdag eller bokar ett föredrag om skolan. Vi önskar förstås också att vi ska locka till medlemskap i föreningen
Ibland deltar vi vid aktiviteter för att synas, till exempel vid julmarknaden i Skara eller vid olika utställningar.

Alla insamlade medel går direkt till skolan

Eftersom allt arbete är ideellt går varje insamlad krona direkt till skolans utveckling. Genom regelbunden kontakt med Tumaini lyssnar vi på hennes behov och kan med glädje se hur skolan vuxit och anpassats så att det hela tiden blivit en bättre skolmiljö för eleverna och arbetsmiljö för lärare och annan personal.

Medlem

Föreningen har idag 64 medlemmar (2022). Som medlem får du löpande information om vårt arbete och skolans utveckling. Vi är förstås också glada för allt engagemang du vill bidra med genom att vara med vid de aktiviteter som föreningen ordnar eller själv föreslå något som kan leder till mer insamlade pengar.

Bli medlem

Styrelsen består av

NamnRollTelefonEpost
Ingvor LjungOrdförande0705-37 40 74ingvor@mlmedia.nu
Eva Maria FribergKassör0706-25 27 05evamaria@nnresor.se
Stefan EricsonSekreterareericson@lidkoping.com
Åsa MwansaLedamotasa.mwansa@hotmail.se
Anita LööfLedamotanita.loof1@gmail.com

Kontaktuppgifter för föreningen

E-post: info@gracious.se
Facebook: @GraciousN.G.School
Telefon: 0705-37 40 74

Organisationsnummer: 802489-0439

crossmenu