Om Gracious N.G School

Gracious New Generation School ligger i Arusha, Tanzania och är en skola för barn upp till årskurs 7. På skolan finns även förskoleklass.

Skolan startades 2005 med enbart två elever och växt successivt. Nu går 350 elever varav 144 flickor och 206 pojkar på skolan. Skolans ägare och rektor är Tumaini Nanyaro. Skolan har inget statligt stöd utan lever på de avgifter som föräldrar betalar men skolan välkomnar också barn vars föräldrar inte har möjlighet att betala.  Vår förening ger stöd till skolans investeringar men inte driften.

Många lärare, trygg miljö, undervisning på engelska och bra resultat

Tumaini har en 4-årig lärarutbildning, är väldigt angelägen att skolan arbetar pedagogiskt samt att skolan är en trygg miljö där barnen har förutsättningar att ta till sig kunskap.

I statliga skolor i Tanzania är det inte ovanligt med klasser med 100 elever och en lärare. Gracious New Generation School har målsättning att ingen klass ska vara större än 30 elever. För att göra detta möjligt finns 13 lärare på skolan. I de nationella proven 2020 blev Gracious School den 5:e bästa av samtliga 6 641 deltagande skolor över hela Tanzania. I de senaste nationella proven, 2021, kom skolan på 93:e plats av landets 6997 skolor. Dessa resultat visar att skolans arbete ger resultat.

I Tanzania finns fler hundra folkgrupper och det talas fler olika språk. Engelska och swahili är de officiella språken. Högre utbildning (klass 8 och uppåt) bedrivs på engelska. Eftersom de flesta inte kan engelska är det svårt att ta till sig undervisningen på högre nivåer. På Gracious New Generation School bedrivs därför all undervisning på engelska för att ge förutsättningar för fortsatt studier men också och arbete.

Skolmat, rinnande vatten och toaletter ger bra förutsättningar för att hålla sig frisk och ta till sig undervisningen

För att eleverna ska kunna ta tills sig undervisningen på bästa sätt serveras enkel varm mat varje dag. Från början lagades mat överöppen eld och personalen var tvungen att bära vatten för matlagning och disk från vattenledning utanför skolområdet.

Med föreningens stöd finns sedan 2017 vatten indraget till skolan. Och sedan 2021 finns en stor matsal och samlingsbyggnad. Maten lagas nu på två gasspisar och diskas görs det inomhus med tillgång till rinnande vatten. Det är mycket bättre arbetsmiljö för kockarna och gör det lättare att hålla bra hygien.

I'm glad to have water, was tough for us, especial my water to use in the toilet. We were tired just for water before we have started cleaning. Now the work is much easier!

Kommentar från en av ständarna efter indragning av vatten till skolan.

2021 finansierade föreningen byggandet av vattentoaletter. Detta var mycket uppskattat av alla! Tidigare fans ett par ”hål i marken likande” toaletter.

I anslutning till skolan finns plats för lek och fotbollsspelande.

Föreningen bidrag 2018 till att mark i anslutning till skolan kunde köpas. Marken röjdes och har använts lek och sport. Föreningens medlemmar har även köpt lekställningar. Mark i Arusha är eftertraktad och dyr eftersom staden växer.

"All the teachers and kids of gracious are so grateful for the new playground”

Tumaini Nanyaro

Sammanfattning av på förbättringar som har kunnat genomföras med hjälp av stöd från föreningen

2014 Tak på ny skolbyggnad

2015 Fönster och dörrar i nya skolbyggnaden samt Iordningställande av lärarrum

2016 El indragen till skolbyggnad. Inköp av kombinerade bänkar och stolar

2017 Byggande och iordningställande av fler klassrum Framdragning av vatten och installering av 5000-liters vattentank för att säkra vattentillgång

2018 Köpa mark i anslutning till skolan för lek och idrott. Senare har även lekställningar köpts.

2019 En 170 m² stor matsal/kök börjar byggas

2020 Tak, dörrar och fönster till matsalen

2021 Matsalsbyggnaden är klar. Innehåller även kök och kommer också användas för olika samlingar. Ombyggnation av en äldre byggnad och installering av spolbara vattentoaletter.

2022 Påbörjad byggande av nya administrativa utrymmen som myndigheterna kräver ska finnas på skolan.

crossmenu